POZNÁME NÁZVY 
NAJEFEKTÍVNEJŠÍCH
REKLAMNÝCH PRÁC

EFFIE AWARDS SLOVAKIA 2023
má svojich víťazov.
ARCHÍV PRIHLÁSENÝCH PRÁC 2023

KNOW-HOW Z EFEKTIVITY

Ste zvedaví, ako boli zostavené prihlášky, ktoré súťažili o cenu EFFIE za rok 2023, alebo sa chcete inšpirovať víťazmi? Môžete tak urobiť hneď teraz a prečítať si všetky tohtoročné case studies.

AKÉ BOLO ODOVZDÁVANIE CIEN?

Do národného kola súťaže efektivity marketingovej komunikácie EFFIE AWARDS SLOVAKIA 2023 možno prihlásiť 
reklamnú kampaň, ktorá prebiehala od 1. novembra 2022 do 31. októbra 2023.

novinky v súťaži v roku 2023
všetky zmeny a kompletné pravidlá nájdete v štatúte súťaže

nová kategória EFFIE FOR GOOD

so subkategóriami:

Brands - ESG projekty komerčných značiek

Non-profit - komunikácia tretieho sektorA

komerčná kampaň môže byť prihlásená maximálne dvakrát 

do príslušnej produktovej a/alebo špeciálnej kategórie

čo nie je v prihláške, neexistuje

V roku 2023 sa nebudú konať verejné prezentácie shortlistov


štatút súťaže EFFIE AWARDS SLOVAKIA 2023

harmonogram súťaže

13. november 2023

spustenie registrácie1. december 2023

1. DDL uzávierky súťažných prác8. december 2023

2. DDL uzávierky súťažných prác11. december 2023

zasadnutie dozorného výboru - kontrola prihlásených prác13. december 2023

porota 1. kola - štart hodnotenia prác16. január 2024

zasadnutie poroty 1. kola22. január 2024

zverejnenie shortlistu23. január 2024

porota 2. kola - štart hodnotenia prác5. február 2024

1. zasadnutie poroty 2. kola9. február 2024

2. zasadnutie poroty 2. kola9. február 2024

Vyhlásenie výsledkov EFFIE AWARDS SLOVAKIA 2023


Kontakty

Silvia Cyprichová

Klub reklamných agentúr Slovenska

Mlynské Nivy 16

821 09 Bratislava

V prípade otázok