Najefektívnejšie kampane národnej súťaže EFFIE AWARDS SLOVAKIA 2021 sú známe

V piatok 10. 12. sa konalo finále odovzdávania cien súťaže efektivity marketingovej komunikácie EFFIE AWARDS SLOVAKIA 2021, ktorej vyhlasovateľom a organizátorom je Klub reklamných agentúr Slovenska.

23. ročník súťaže prebiehal online.  Do súťaže bolo prihlásených 31 prác od 21 agentúr.   Na shortlist vybrala porota prvého kola pod vedením Branislava Brzulu z Lidl Slovenská republika 19 kampaní. Porota druhého kola rozhodla o kovoch. Celkovo boli udelené dve zlaté, dve strieborné a dve bronzové EFFIE.

V kategórii Finančné služby nebola ocenená žiadna kampaň.

V kategórii Dobročinný marketing premenila shortlist na kov práca Rakovina nemá vlny od agentúry EFFE Bratislava pre kienta Liga proti rakovine. Striebro v tejto kategórii si odniesla agentúra Slovak&Friends pre klienta EDI Slovensko s kampaňou Chuť žiť Tiktok challenge.

Kampaň Kraj sveta – hrdý na to, čo v ňom nenájdeš z dielne Agentúry Socialists pre Košice región turizmus bola ocenená bronzovou EFFIE v kategórii Small Budgets.

 Striebro poputovalo do agentúry TRIAD za kampaň Kúp mi knihu pre kníhkupectvo Martinus.

Oceneniam zlatá EFFIE sa teší kampaň Zdieľaj s rozumom od agentúry Free Andy pre zadávateľa O2 Slovensko a tiež práca Bejby Blue – Ukáž svoju digitálnu osobnosť, ktorú pre Tatra banku pripravila agentúra THIS IS LOCCO. 

Prehľad ocenených prác:

OCENENIE

KATEGÓRIA

KAMPAŇ

AGENTÚRA

KLIENT

STRIEBRO

Dobročinný marketing

Chuť žiť Tiktok challenge

Slovak and Friends

EDI SLovensko

BRONZ

Dobročinný marketing

Rakovina nemá vlny

EFFE Bratislava

Liga proti rakovine SR

STRIEBRO

Ostatné

Kúp mi knihu

TRIAD

Martinus

BRONZ

Small Budgets

Kraj sveta Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš

Socialist

Košice región turizmus

ZLATO

Media Inovations/Events

Zdieľaj s rozumom

Free Andy

O2 Slovakia, s.r.o.

ZLATO

Digital

Bejby Blue - Ukáž svoju digitálnu osobnosť

THIS IS LOCCO

Tatra banka, a.s.