31 reklamných prác súťaží o ocenenie efektivity v EFFIE Awards Slovakia 2022

Do súťaže sa tento rok prihlásilo 20 prihlasovateľov, najčastejšie v zložení agentúra a klient.

Najväčším počtom prác sú zastúpené kategórie FMCG a Finančné služby (6), za nimi nasleduje s piatimi prácami kategória Dobročinný marketing.

EFFIE zoznam pracpng

Práce budú posudzovať dve poroty, v ktorých zasadne celkom 43 porotcov - zástupcov reklamných a mediálnych agentúr, marketingových špecialistov a zadávateľov. Títo vzišli z nominácii členov KRAS, AMA, ADMA, IAB a združenia Ľudia z marketingu. Na čele poroty stojí Martina Hrivnáková z VÚB.


Víťazov vyhlási organizátor súťaže, Klub reklamných agentúr Slovenska na evente 12. decembra 2022.